ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :32 ร.ร. วัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
Telephone :023471154
Email :tipphasc@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา