ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมนัสนันท์ บุตรสอน
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :023471154
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน