ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุประวีณ์ โพธิ์เตมิย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :023471154
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน